Sorgulamanın olduğu yerde, özgürlük vardır

Cicero